NOVINKY
KALENDÁŘ
PRODEJNÍ MÍSTA NOVIN
Boží Dar (1)
Dubí (1)
Horní Jiřetín (2)
Hrob (1)
Chomutov (1)
Karlovy Vary (1)
Klášterec nad Ohří (1)
Krupka-Bohosudov (1)
Litvínov (4)
Lom u Mostu (2)
Meziboří (1)
Moldava (1)
Most (3)
Osek (1)
Ostrov nad Ohří (1)
Praha (5)
Teplice (2)
Ústí nad Labem (3)

Svítá Moldavské a Freiberské dráze na lepší časy?


DUBÍ. Vznikl nový tým pro přeshraniční spolupráci. Zapojila se do něj široká řada významných regionálních partnerů. Setkání měst, obcí a regionálních organizací z Čech i Saska proběhlo ve čtvrtek 15. března 2018 v v konferenčním sále Domu porcelánu. Řešilo se znovuzprovoznění Moldavské dráhy (Teplického Semmeringu), její možné propojení s německou stranou a koncept přeshraniční spolupráce do dalších let.

 

Během dvouhodinové konference byly mimo jiné zrekapitulovány aktivity na propojení českého a německého úseku historické trati Most – Moldava – Freiberg. Setkání tak navázalo na společnou deklaraci českých měst a obcí, které se už v roce 2009 zavázaly k podpoře aktivit na zachování provozu na Moldavské dráze a současně k využití potenciálu dráhy prostřednictvím propojení českého a německého úseku.

   Foto: Jiří Škaloud

Města a obce se znovu spojily s dalšími partnery v roce 2015 v rámci tzv. „Roku moldavské dráhy“ za účelem oslav 130. výročí jejího uvedení do provozu:

  • na podnět Českojiřetínského spolku byla tehdy vydána oficiální známka České pošty, která má pro dráhu a region dlouhodobý propagační charakter;
  • s propagací dráhy je úzce spojen také obnovený historický titul místních spolků „Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung“ (titul byl původně vydáván v regionu mezi lety 1880 – 1943 a obnoven právě u příležitosti výročí Moldavské dráhy);
  • s Destinační agenturou Krušné hory byl připraven turistický průvodce a turistický pas se soutěží pro návštěvníky dráhy;
  • za podpory Ústeckého kraje vznikl dokumentární film o bohaté historii dráhy, který běžel po celý rok 2017 v kinech Ústeckého kraje;
  • v letech 2015 a 2016 bylo organizováno pět zvláštních jízd historickými vozidly. 

Účastníci přehraničního setkání (viz níže) se dohodli na přeshraniční koordinaci propagace dráhy. Současně se shodli na nutnosti pokračovat v aktivitách směřujících k překonání chybějícího úseku Moldava – Holzhau. Do konce června 2018 proběhnout následná jednání s Ústeckým krajem a dopravními svazy na německé straně, při kterých by měly být vyjasněny možnosti zavedení autobusového spojení mezi nádražími v Moldavě a Holzhau.

   Foto: Jiří Škaloud

Německá strana opět uvažuje o obnovení železniční trati na chybějícím úseku na saské straně. Poprvé tato myšlenka padla na setkání v Rechenbergu-Bienenmühle 8. února 2018, jehož svolavatelem byla poslanec drážďanského zemského sněmu Steve Johannes Ittershagen.

Dráha Most – Moldava – Freiberg (Freiberská dráha / Teplický Semmering) je atraktivní jak historicky (kulturní památka ČR), tak krajinou, kterou trať prochází. Přivádí turisty do regionu za zážitky z jízdy, za pamětihodnostmi, na místní akce (městské slavnosti) a především pak za turistikou a sportem v Krušných horách.

Termín znovuzprovoznění horského úseku trati na české straně stále zůstává - 31. říjen 2018.

Schůzku svolala zájmová skupina koordinovaná obcemi Moldava a Rechenberg-Bienenmühle, Českojiřetínským spolkem a domovským spolkem Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V.


Fotografie ze setkání: https://www.dropbox.com/sh/im9ojp3vw348jnq/AADqDe9rjek5OqkgaEBY_RTZa?dl=0


   Foto: Ivan Douša 


Zájmová skupina „Moldavská dráha“
Překonání chybějícího úseku železniční trati Moldava – Holzhau prostřednictvím autobusové linky

IG „Moldauer Bahn“
Lückenschluss der Bahnstrecke Holzhau – Moldava mittels einer Buslinie

E-mail: moldavska-draha@krusnohori.cz

Koordinátoři / Koordinatoren (CZ):
Obec Moldava, č. p. 113, CZ-417 81 Moldava; Eva Kardová (místostarostka / stellv. Bürgermeisterin); Tel: +420 603 205 990
Českojiřetínský spolek (Georgendorfer Verein), Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, CZ-436 01 Litvínov; Ing. Petr Fišer (předseda / Vorsitzender); Tel. +420 702 209 445

Koordinatoren / Koordinátoři (D):
Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle, An der Schanze 1, D-09623 Rechenberg-Bienenmühle; Michael Funke (Bürgermeister / starosta); Tel. +49 (0) 37327 - 83309-0
Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V., Muldentalstraße 30, D-09623 Rechenberg-Bienenmühle; Heinz Lohse (Vorsitzender / předseda); Tel.: +49 179 5348943


Účastníci setkání: 


Instituce / Institution

 (Jméno a příjmení / Vor- u. Nachname)

Krajský úřad Ústeckého kraje

Ing. Jakub Jeřábek
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje

Martin Duda
oddělení dopravní obslužnosti kraje

Město Litvínov

Zuzana Wiednerová
pověřená vedením úseku kanceláře starosty

Město Litvínov

PhDr. Vlastimil Doležal

člen rady města

Obec Louka u Litvínova

Roman Dub

starosta

Obec Louka u Litvínova

Mgr. Milana Štveráčková
místostarostka

Město Osek

Ing. Jiří Hlinka

místostarosta

Město Hrob

Karel Hirsch

starosta

Město Dubí

Ing. Petr Pípal

starosta

Obec Mikulov

Ing. Ota Stehno

starosta

Obec Moldava

Eva Kardová

místostarostka

Statutární město Teplice

Bc. Hynek Hanza

1. náměstek primátora

České dráhy, a. s.

Ing. Vladimír Štochl

ředitel Regionálního obchodního centra

České dráhy, a. s.

Bc. Zbyněk Flígl
Regionální obchodní centrum

SŽDC, s. o.

Ing. Martin Kašpar
náměstek pro provoz infrastruktury

Euroregion Krušnohoří / Euroregion Erzgebirge

František Bína

jednatel

Hospodářská a sociální rada Mostecka

Ing. Veverková Helena

předsedkyně

Destinační agentura Krušné hory

Petra Petrlíková

Visit Teplice

Jan Košťál

Českojiřetínský spolek

Ing. Petr Fišer
předseda

Českojiřetínský spolek

Jan Setvák
projektový koordinátor

Českojiřetínský spolek

Jiří Škaloud

Českojiřetínský spolek

Jan Vlček

Českojiřetínský spolek

Bohumil Šádek


Institution / instituce

 (Vor- u. Nachname / jméno a příjmení)

Gemeinde (Obec) Hermsdorf/Erzgeb.

Andreas Liebscher

Bürgermeister

Gemeinde (Obec) Rechenberg-Bienenmühle

Michael Funke

Bürgermeister

Stadt (Město) Frauenstein

Reiner Hentschel

Bürgermeister

Gemeinde (Obec) Mulda

Reiner Stiehl
Bürgermeister

Gemeinde (Obec) Lichtenberg/Erzgeb.

Steffi Schädlich
Bürgermeisterin

Gemeinde  (Obec) Weißenborn/Erzgeb

Peter Hünig

Stellv. Bürgermeister, Gemeinderat

Wirtschaftsministerium

Sachsen / Ministerstvo hospodářství Saska

Herr Mielke

Verkehrsvebund Mittelsachsen (VMS)  / Dopravní svaz Střední Sasko

Herr Sieber

Euroregion Erzgebirge / Euroregion Krušnohoří

Beate Ebenhöh

Geschäftsführerin

Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V.

Heinz Lohse

Vorsitzender

Copyright ©: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří (2016-2020)