NOVINKY
KALENDÁŘ
PRODEJNÍ MÍSTA NOVIN
Český Jiřetín prodejních míst: 1
Dubí prodejních míst: 1
Duchcov prodejních míst: 1
Horní Jiřetín prodejních míst: 1
Hrob prodejních míst: 1
Chomutov prodejních míst: 1
Karlovy Vary prodejních míst: 1
Klášterec nad Ohří prodejních míst: 2
Krupka prodejních míst: 1
Litvínov prodejních míst: 3
Lom u Mostu prodejních míst: 2
Meziboří prodejních míst: 1
Mikulov prodejních míst: 1
Moldava prodejních míst: 1
Most prodejních míst: 5
Ostrov nad Ohří prodejních míst: 1
Praha prodejních míst: 5
Teplice prodejních míst: 2
Ústí nad Labem prodejních míst: 2

Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří


Českojiřetínský spolek byl založen 9. června 2011 jako otevřené, dobrovolné a nepolitické společenství občanů, kterým není lhostejný život v jejich domovině. Jeho působnost byla původně omezena na obec Český Jiřetín a na historické území zaniklé obce Fláje. Neboť aktivity Českojiřetínského spolku a členská základna výrazně překročily původní územní působnost, přenáší spolek tuto skutečnost i do svého názvu a upouští od svého dosavadního označení „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín”.

Účelem spolku je podpora iniciativy občanů ve prospěch českého Krušnohoří, pěstování dobrých sousedských vztahů v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce a rovněž v rámci širší mezinárodní spolupráce v duchu společensko-historických vazeb napříč Evropou.

Copyright ©: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří (2016)
Administrace